• 1
 • 2
 • Boekwerk,
  28 katernen van het wereldboek
  i.h.k.v. Amsterdam Wereldboekenstad
  Eindredactie/organisatie

  Projectleiding: Martin Veltman
  Basisvormgeving: Mark Schalken/Wiek Molin
  Uitgeverij De Buitenkant
  2009